Završila sam studij medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci 2009.godine i od tada sam u kontinuiranom radu s ljudima.

Volim to što mi je rad u struci donio, primarno brdo strpljenja i osjećaj odgovornosti prema drugima.

Imam predivnog muža i troje fantastične dječice, i tri posve različite priče iz svakog poroda, a koje su me odvele na edukacije za porodnu i postporodnu doulu i pripremu žena za vaginalni porod nakon carskog reza pri Balkan association of birth workers.
Educirala sam se i od strane Hrvatske udruge fizioterapeuta za zdravlje žena kao voditeljica tjelesnih aktivnosti u trudnoći te odradila uvodni tečaj Spinning babies.
Prošle godine krenula sam i na edukaciju za tjelesno orijentiranu psihoterapeutkinju u sklopu IPD škole i u edukaciji sam iz područja prenatalne i perinatalne psihologije.
Svo ovo vrijeme radim sa ženama i njihovim obiteljima.
Privilegija koju mi te žene poklanjaju – da budem dio njihovih najintimnijih priča – nešto je na čemu sam beskrajno zahvalna.
Biti dio stvaranja novih obitelji, sa svim svojim izazovima, za mene je čista ljubav.
Nina